Training Kinderopvang West-Twente

Een prachtige belevingstuin voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Maar wat kan je er allemaal mee? Waarom is het belangrijk dat kinderen unieke natuurervaringen opdoen?

Een training waar alle ontwikkelingsgebieden in theorie & praktijk aan bod komen.
We gaan samen activiteiten doen waarbij we ruiken, proeven, horen, voelen en kijken! Toegespitst op kinderen van het kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) en kinderen van de buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar).

Schuiven naar boven