Kinderopvang Het Fantaziehuis

Het Fantaziehuis is een onalledaagse kinderopvang voor kinderen die hun zintuigen willen gebruiken. Ruiken, horen, proeven, voelen. De tuin is hier een belangrijk onderdeel van.

Het ontwerp van de buitenruimte van Het Fantaziehuis is hierop gebaseerd, het nodigt uit tot actief ontdekken. De moestuin met wilgenscheiding heeft de lekkerste groenten groeien, de kinderen zijn nu met de leidster nieuwe zaadjes aan het zaaien.
Samen werken in de moestuin, de interactie tussen de kinderen is prachtig om te horen. "Hoe kan hier nu een plant uit groeien?"

Op de groene heuvel zijn een paar kinderen aan het ravotten; klimmen, rennen en lachen. In de ruige wilgentunnel met houtsnippers zijn twee kinderen pissebedden aan het zoeken.

Aan de voorkant staat een klimeend, een dreumes probeert erop te klimmen en valt in het zachte gras. Hij komt waggelend overeind en probeert het nog een keer. Naast hem liggen een paar kinderen lekker in het groene gras met de leidster en kijken naar de wolken die voorbij komen drijven.

Schuiven naar boven