Kleine Planeet

De situatie voor dat we aan het werk gingen:Kleine Planeet ligt in Deventer. Een mooie jenaplan school met veel betrokken ouders. De ouders nodigen ons dan ook uit om een ontwerp te maken. Er liggen mooie wensen die goed in beeld zijn gebracht dmv foto collages. Een amfitheater, sport- en spel, fietsen, vijver, buitenlokaal en pluk […]

Houtrust, Den Haag

De situatie voor dat we aan het werk gingen:Een prachtig schoolgebouw verscholen in het groen. Een school die een optimale leeromgeving wil bieden aan kinderen. Een groene leeromgeving buiten sluit daar goed bij aan!Samen met het team zijn we gaan kijken wat we de kinderen willen bieden. Ontdekken, spelen, gebruik van verschillende materialen, hoogteverschillen, bewegen […]

Bosbergschool, Hollandsche Rading

De situatie voor dat we aan het werk gingen:De Bosbergschool is een bredeschool met een peuterspeelzaal, kinderopvang en een basisschool. Een bevlogen directeur en enthousiaste ouders. Een mooie combinatie!De school wil graag meer aandacht voor hart-handen-hoofd. Een onderwijsconcept waar wij volledig achterstaan!Na brainstorm en goed overleg is er een schetsontwerp gekomen waarin het onderwijs ook […]

’t Bolwerk, Leiderdorp

In Leiderdorp vind je een fijne wijkschool met een groot schoolplein dat de school deelt met de buren. Een gezamenlijke speelplek vind je hier ook, met een pannaveld en andere speeltoestellen.De school wilde graag meer groen, meer uitdaging, meer ontdekken. Het spel van kinderen stimuleren.De kinderen hebben actief meegedacht met het ontwerp, de uitvoering en […]

Schuiven naar boven