PROJECTEN

Een ontwerp voor een buitenruimte ontstaat natuurlijk niet zomaar. Elke ruimte is anders en iedere doelgroep heeft andere ideeën en wensen. De behoeftes van baby's en peuters zijn anders dan die van kleuters en schoolgaande kinderen, meisjes worden op een andere manier uitgedaagd dan jongens. Een pedagogisch verantwoord ingerichte buitenruimte combineert groen met natuurlijke en avontuurlijke materialen, die de motorische ontwikkeling van kinderen bevordert en daarnaast de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling stimuleert. De door ons ontworpen buitenruimtes en groene schoolpleinen bevatten alle elementen die de zintuigen van een kind uitdagen tot ervaren en ontdekken en het zo steeds opnieuw een omgeving bieden die uitdaagt tot verschillende soorten spel.

Elementen die in een buitenruimte thuishoren zijn veel groen, natuurlijke en avontuurlijke materialen, woeste heuvels, groene wilgentunnels, grote boomstammen, maar ook zand, water, gras, spannende paadjes om te fietsen, stenen om te klauteren en lekker geurende bloemen. En wat te denken van een moestuin die de kinderen zelf onderhouden en waarvan zij letterlijk de vruchten mogen plukken?

Bij In het Wild is het ontwerp van de basisinrichting die aan alle veiligheidseisen voldoet, essentieel. Ook vinden wij het belangrijk dat ten minste 50% van de beschikbare ruimte onverhard is. De buitenruimte wordt door ons opgedeeld in kleinere speelzone's om verschillende competenties te kunnen waarborgen, die als kernwaarden bewegen, natuur, avontuur en ontdekken hebben, maar ook veiligheid en geborgenheid bieden. In de verschillende zone's maken we gebruik van zintuiglijke elementen zoals windroos (geluidselement), losse materialen (voelelementen) en eetbare planten en vruchten (proefelementen).

Het ontwerp van de buitenruimte doorloopt verschillende fasen waarbij de opdrachtgevers nauw betrokken worden:

· afspraak op locatie
· inventariseren van wensen (programma van eisen)
· observatie van de buitenruimte
· kinderparticipatie
· communicatie naar alle betrokkenen
· schetsontwerp
· voorlopig ontwerp en kostenbegroting
· presentatie definitief ontwerp
· (her)inrichting buitenruimte
· afronding
· evaluatie

Spreekt je dit aan? Neem dan contact met ons op!

Schuiven naar boven