PRIVACYVERKLARING

(Versie februari 2020)

Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild is zich welbewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en wil dat niet beschamen. Wij erkennen en respecteren volmondig het belang van de privacy van onze klanten, prospects, bezoekers en andere belangstellenden die deze website bezoeken. Daarom behandelen en beveiligen wij uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

In Het Wild onderschrijft in alle gevallen hetgeen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild
Stuur ons bericht over privacy issue's

In het kader van de dienstverlening, wanneer u gebruik maakt van diensten van Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild of anderszins contact met ons heeft, leggen wij gegevens vast. In Het Wild gebruikt deze gegevens om haar taken en dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van allen die daarvoor belangstelling hebben gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, projecten en producten van Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild.

Gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten/activiteiten/leveringen van Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst/activiteit/levering naar behoren uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild en gebackupt bij een zorgvuldig geselecteerde derde partij. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. In Het Wild maakt geen combinaties met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Mocht dit om een of andere reden nodig of wenselijk zijn, dan vragen wij hiervoor van tevoren uw toestemming.

Daar waar wij gebruik maken van onlinediensten die helpen bij de communicatie en bedrijfsvoering hebben we uiteraard met zorg gekozen voor betrouwbare derde partijen die de de naleving van de AVG hoog in het vaandel hebben staan. Waar nodig hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Communicatie
Het is heel wel mogelijk dat Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild e-mails of andere berichten die u aan ons stuurt bewaart. Indien relevant voor desbetreffende situatie, vragen wij naar uw persoonlijke gegevens. Wij doen dit om uw vragen en/of opmerkingen naar behoren te verwerken en/of te beantwoorden.

Gegevens worden door Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Clickgedrag
Op de website van Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder de bezoekers te identificeren. Wij doen dit om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook gebruiken we de gegevens om meer gerichte informatie op de site te zetten en onze informatie en dienstverlening verder te optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

In Het Wild kan gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker en beter te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

Daarnaast kan In Het Wild ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u de site bezoekt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site, anderen om te onthouden welke taal de gebruiker prefereert. We gebruiken geen cookies die privacygevoelige informatie vastlegt.

Wilt u geen cookies?
Via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze en andere websites!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:
• U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt een programma installeren als Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer

Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild en andere websites
Op de site van Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild treft u een diverse links aan naar andere websites. In Het Wild draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt, indien aanwezig.
Vragen, feedback en wijzigingen

In Het Wild behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring. Bijvoorbeeld als onze on- en/of offline dienstverlening verandert, kan dit leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Met vragen en feedback over ons privacybeleid kunt u zich wenden tot: Ontwerp en trainingsbureau In Het Wild
Stuur ons bericht over privacy issue's

Schuiven naar boven