Merenwijkschool, Leiden

De situatie voor dat we aan het werk gingen:

De bredeschool de Merenwijk ligt in Leiden. De bredeschool is een vreedzame school in een vreedzame wijk.

In De Vreedzame School krijgen leerlingen een stem, mogen ze meedenken over allerlei zaken, krijgen ze verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten.

Hoe gaan we een groen schoolplein in een vreedzame school ontwerpen? Juist, samen met de kinderen! Kinderparticipatie is hier een heel belangrijk onderdeel. In het Wild is samen met een aantal leerlingen op stap geweest, Kinderparticipatie film

Na een intensieve periode is het ontwerp en de realisatie voltooid! De 3 pleinen zijn gefaseerd aangelegd. In nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en alle andere betrokkenen kunnen we terugkijken op een prachtig proces.

In het Wild heeft de school begeleidt om natuurbeleving effectief te implementeren in het onderwijs. Dat gebeurde o.a. door studiedagen voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel en natuurdagen voor alle kinderen van de school.

Hoek hoveniers heeft de aanleg verzorgd.

Eveline Botter - gemeente Leiden:
"Kleuterplein is echt een geweldige plek geworden!!!"

Bredeschool de Merenwijk doet mee met het wetenschappelijk onderzoek van o.a. Jolanda Maas naar het effect van groene schoolpleinen op het leervermogen van kinderen. 

Lees hier het rapport en de aanbevelingen!

Kijk hier voor de website van de school

De situatie na voltooiing van het project:

Schuiven naar boven