DISCLAIMER

© 2020 Ontwerp en Trainingsbureau In Het Wild

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van de individuele site bezoeker. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ontwerp en Trainingsbureau In Het Wild is het niet toegestaan deze site op enige andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Ontwerp en Trainingsbureau In Het Wild, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Ontwerp en Trainingsbureau In Het Wild is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie en entertainment. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt

 
De site is geproduceerd door 4MensKRACHT

Alle rechten voorbehouden.
Schuiven naar boven