De Grote Beer in Den Haag is een mooie, grote school. Een vreedzame school met als motto ‘Kijk eens wat ik kan’. De school wordt in de zomer van 2015 verbouwd en aansluitend zal er in 2016 een groen schoolplein worden gerealiseerd.
De kinderparticipatie en de ontwerpfase zijn al achter de rug.
Om het ‘groene schoolplein’ actueel en levendig te houden worden er regelmatig projecten gehouden die met groen te maken hebben. Zo vindt er in april een projectweek plaats ‘natuur in de buurt’ waar In het Wild ook een bijdrage voor levert.
We zullen o.a. een aantal bomen gaan planten en onderzoeken welke kleine insecten er rondom de school en in de slootkant aanwezig zijn….

Website school

  • advies
  • ontwerp & begeleiding
  • natuurbeleving
Links
Volg In Het Wild!